Případ Bečva

31.03.2023

Kauza Bečva není o tom kdo, ale co…..

Dneska jsem se rozhodl se krátce zamyslet nad problémem, který se řeší od roku 2020, kdy došlo k ekologické havárii na řece Bečvě. Mnozí z nás mají na tento problém nějaký názor, který byl formován a vytvářen hlavně informacemi, které byly a jsou k dispozici a v řadě případů jsou zcela protichůdné.

Nechci a nebudu se stavět do role soudce nebo nějakého všeználka a už vůbec mne nezajímá případné politické zázemí celé této kauzy. Zkusím se s vámi podívat na celý tento problém pouze a jenom očima chemika, očima člověka, který něco málo ví o chemických výrobách a v neposlední řadě také od prodeji a distribuci chemikálií. Nebudu nikomu z vás podsouvat jakékoliv závěry, ale budu se vám snažit osvětlit některá fakta, která mohou pomoci si udělat o celé kauze nějaký svůj vlastní názor.

Podle mého názoru se totiž celý problém dá shrnout do velmi jednoduché otázky a to, která chemikálie skutečně zabila všechny ty vodní živočichy a způsobila tak rozsáhlé škody. Od začátku jsme hlavně slyšeli slovo kyanid, kyanid, kyanid. Ano, když si uvědomíme co kyanid je, co způsobuje, že ho někteří mohou znát pod pojmem cyankáli z nějakých detektivek, tak je nám jasné, že to opravdu může být ta látka, která celou havárii způsobila.

Pokud zůstaneme u teorie, že jed v řece byl opravdu kyanid, tak se situace vlastně paradoxně vlastně zjednodušuje. Je to totiž látka, která podléhá přísnému kontrolnímu režimu a jeho průmyslové využití je tak omezené, že by neměl být problém vypátrat viníka. V praxi se totiž můžeme setkat prakticky jenom s kyanidem draselným nebo kyanidem sodným. V mé pracovní praxi jsme obě dvě tyto látky prodávali a distribuovali. Našimi zákazníky byly výhradně galvanovny a to ještě ty, které měly schváleny a používaly technologie, které kyanidy pro svůj provoz potřebovaly. My jako obchodníci jsme rovněž podléhali přísné kontrole nákupu a prodeje a to nehovořím o velmi přísných podmínkách a speciálních skladech, které k této činnosti potřebujete. Jinými slovy řečeno, každé kilo je pod detailní kontrolou, zpětně dohledatelné, evidované a je relativně jednoduché po této linii rozluštit, kdo by mohl být případným viníkem zmíněné ekologické havárie. Galvanoven, které by mohly znečistit řeku asi nebude v okolí příliš mnoho.

No a druhá varianta je podstatně složitější, co když se nejednalo o kyanid? Pak se nám celý případ může rozšířit do nebývalých rozměrů. Příčinou otravy může být totiž celá řada jiných látek a do hry se dostává mnoho dalších firem, které jsou v okolí Bečvy.

Nevím jak dopadne celý soud, nevím jak dopadne celé případné další odvolání a předpokládám, že se celá kauza potáhne pěkně dlouho. Přeji si však, aby se hlavně objasnilo, co otravu ryb způsobilo, protože to je podle mého názoru klíčem k tomu, abychom se dříve nebo později také dozvěděli, kdo skutečně celý problém způsobil.