O mně

Když jsem nedávno odešel do důchodu, tak jsem začal přemýšlet co udělám s volným časem, který se přede mnou náhle otevřel. Měl jsem celou řadu svých nápadů, podnětů z mého okolí a od mých nejbližších. Jednou z mých možných aktivit se ukázalo být sepsání svých zážitků, shrnutí nabytých zkušeností a podělení se o ně s ostatními lidmi. Navíc mne začala docela fascinovat možnost oslovit díky internetu větší skupinu lidí a propagovat obor, který v očích mnoha lidí není úplně atraktivní, pro některé těžko pochopitelný nebo uchopitelný anebo také úplně nezajímavý, protože mu nerozumí. Tím oborem je chemie. Pro mnohé strašák od doby, kdy s ní byli poprvé konfrontováni zhruba ve svých 13 letech v rámci školní výuky.

Po počátečním nadšení jsem ale začal pochybovat, zda je to dobrý nápad a zda jsem ta správná osoba, kdo by se měl podobným tématem zabývat, ale pak jsem si sám odpověděl, že je to můj nápad, moje cesta, kterou mohu zkusit a pokud bude někoho zajímat, tak to bude radost, že ten nápad nebyl úplně hloupý. No a když to nikoho nezaujme, tak se nic nestane, jen si užiju čas, který strávím přemýšlením o mém milovaném oboru.

Teď si ale uvědomuji, že by bylo dobré se na začátku trochu představit, ať má případný čtenář těchto řádků alespoň pár základních informací o mé osobě. Vystudoval jsem analytickou chemii se zaměřením na organickou analýzu na PřF UP v Olomouci, stal se doktorem přírodních věd a o pár let později jsem získal titul CSc. V 80. letech minulého století jsme pracoval na různých pozicích v laboratořích podniku DPB Paskov, úzce spolupracoval s VŠB v Ostravě a od začátku 90. let jsem zcela zásadně změnil svou profesní kariéru a začal pracovat jako obchodní zástupce nizozemské obchodní společnosti, zabývající se distribucí chemikálií do všech odvětví průmyslu. Není účelem popisovat mé další pracovní pozice a postupy, je však potřeba říci, že jsem tomuto oboru zůstal věrný celých 30 let a má poslední pracovní pozice byla spojena s intenzívním cestováním po mnoha východoevropských zemích, kde naše firma měla své klienty.

Během zmíněné doby jsem se setkal s řadou zajímavých lidí, zažil mnohé neuvěřitelné příběhy, některé docela zábavné, objevoval chemii i tam, kde jsem ji sám netušil a o to vše bych se s vámi chtěl podělit. Jestli se tyto mé řádky a text přetaví v nějaký skutečný dlouhodobější internetový blog v této chvíli ještě nevím, protože jsem se rozhodl napřed něco sepsat a teprve potom se rozhodnout jakou formou případně toto vše sdílet.

Pokud v této chvíli ještě čtete tyto řádky, tak mi děláte na dálku velkou radost a pomalu se dostaneme k tomu, proč jsem je vlastně začal psát. Jak už jsem zmínil, chtěl bych pomoci touto netradiční formou propagovat chemii, ukázat na různá zákulisí tohoto oboru, přesvědčit mnohé, že nás obklopuje všude, kde se podíváme a hlavně dosáhnout toho, aby lidé začali nahlížet na tento obor trochu jinak než jak jsou většinou zvyklí. Dlouho jsem přemýšlel jakou formu a postup zvolit a mám pocit, že na začátek by bylo dobré vysvětlit, jak vnímám stávající situaci ve společnosti z hlediska přístupu k přírodním vědám obecně a abyste neměli strach, že budete číst jen texty nějakého zapšklého staříka, tak vás chci ubezpečit, že jsem denně konfrontován z názory mladší generace přes moje 3 děti nebo s názory úplně nejmladší generace přes moje milovaná vnoučata. Navíc se považuji za fyzicky velmi aktivního seniora, pokud se vezme do úvahy, že jsem ještě před pár lety absolvoval půlmaraton a v posledních letech chodím denně cca 10 km. Tahle informace možná nesouvisí s tím, co se vám budu pokoušet postupně sdělovat, ale asi to souvisí s mým vnímáním světa, aktivním postojem k životu a možná by vám mohla pomoci mne lépe pochopit. Jo a jsem "jablíčkář", takže ne Excel, ale Numbers, ne Word, ale Pages 🙄.

Tento blog nebo všechny uvedené budoucí příspěvky si v žádném případě nedělají ambice být vědeckým traktátem, je tomu přesně naopak. Chtěl bych formou srozumitelnou pro většinu lidí komentovat některé jevy, souvislosti a fakta týkající se chemie v tom nejširším slova smyslu. Bude potřeba užívat v některých případech značného zjednodušení a dopředu sděluji všem vědeckým pracovníkům, že se mohu v rámci tohoto zjednodušeni dopouštět malých nepřesností a budu se zřejmě pohybovat v některých případech na samé hraně toho, co jsou oni schopni a ochotni akceptovat. Zároveň dopředu sděluji, že mé příspěvky a případná následná diskuze bude ryze a striktně apolitická, i když se někdy může dotýkat témat jako Green Deal nebo otrava Bečvy, což jsou témata v dnešní době velmi zpolitizovaná.

Popis toho, jak vidím situaci ohledně vnímání přírodních věd ve společnosti a jaké skupiny lidí mi z toho vznikají, bych si nechal jako téma pro zamyšlení v mém prvním příspěvku.

Těším se na vaše reakce.