Jak je strukturovaný obchod s chemikáliemi ?

02.11.2023

Co jsou to komodity a speciality ?

Dnešní příspěvek bych rád věnoval všem mladým zájemcům o obor chemie a seznámil je s tím, jak probíhá obchod a distribuce chemikálií a dalších podobných látek. Věřím, že stejně jako já před mnoha lety, tak ani oni nemají přehled o tomto odvětví chemického průmyslu. Možná budu opakovat pro mnohé zcela triviální věci, ale můžete mi věřit, že obecná znalost toho jak obchod a distribuce probíhá, je velmi malá nebo žádná a velmi často to může vést k řadě problémů a vzájemného nepochopení.

Jako příklad mohu uvést jednu situaci z 90. let, kdy naše firma chtěla postavit nedaleko Prahy moderní sklad chemikálií. Záměrem bylo vybudovat zařízení, které by splňovalo ty nejpřísnější normy a pochopitelně by nahradilo ty sklady, které jsme měli v pronájmu a zdaleka nedosahovaly těch parametrů, které by měly sklady nové. Náš záměr byl široce diskutován přímo z obyvateli městečka, kde jsme sklady chtěli postavit a i přes naše přesvědčivé argumenty se místní obyvatelé postavili proti zamýšlené výstavbě. Prý by moderní sklady chemikálií byly velkým nebezpečím, což bylo velmi zábavné poslouchat v obci, kde denně projížděly desítky kamionů se zbožím mnohem nebezpečnějším, než o kterém jsme uvažovali my. Obyvatelé této obce nebyli ochotni pochopit, že skladování látek pod přísným dohledem veřejnosti a úřadů je mnohem lepší variantou, než polooficiální skladování stejných látek na všemožných představitelných i nepředstavitelných místech. Zakončeme tuto krátkou vzpomínku jen tím, že dnes už snad jsou všechny chemické látky skladovány tak jak se patří.

Obchod s chemikáliemi můžeme z hlediska jejich využití rozdělit na komodity a speciality. Komodity jsou široce používané látky, vyráběné ve velkým objemech a velmi často je při jejich prodeji či nákupu rozhodujícím faktorem cena. Speciality jsou naopak suroviny, kde cena nehraje až takovou roli, ale nejdůležitějším faktorem jsou užitné vlastnosti toho kterého produktu. Možná, že zjednodušeně můžeme říci, že nákup komodit je řízen nákupním oddělením, zatímco u specialit o tom co se koupí, rozhodují spíše firemní technologové. Z hlediska prodeje je obchod se specialitami pochopitelně obtížnější a složitější.

Z hlediska obchodního potom rozlišujeme tzv. přímý obchod mezi výrobcem a konečným spotřebitelem, což se většinou týká zmíněných komodit a to ještě nakupovaných ve velkých objemech. Druhým způsobem je pak proces distribuce, kdy distribuční firma nakupuje jednotlivé položky ve velkém a prodává stovkám různých zákazníků v menších množstvích či baleních. Na trhu pochopitelně působí celá řada těchto distribučních firem, někdy obchodující skoro všechny chemikálie a v jiných případech se jedná o specializované firmy, soustředěné buď na určitý obor nebo na určitou skupinu produktů. Není účelem tohoto článku vyjmenovávat jednotlivé firmy, nicméně je potřeba si uvědomit, že denně se prodávají stovky nebo spíše tisíce tun různých materiálů. Můžete mi věřit, že skoro neexistuje firma nebo obor, ve kterém by se nepoužívala nějaká chemikálie. Detailnější popis by vydal ne na jeden, ale na několik podobných článků jako je tento.

Pro mladé lidi, kteří uvažují o studiu chemie, je obchod s chemikáliemi z hlediska jejich pozdějšího uplatnění, velmi zajímavým odvětvím. Sám jsem si prošel touto cestou a mohu říci, že pro ty, kteří mají rádi a rozumí chemii a zároveň mají obchodního ducha, není lepší cesty jak uplatnit v praxi své znalosti nabyté studiem. Pokud by kdokoliv z této skupiny lidí měl zájem se dozvědět něco více, může mne kontaktovat a já rád se podělím o své zkušenosti a zážitky.