Jak se může nevyplatit nevědět nic o chemii.

18.04.2023

Může být celní kontrola zdraví nebezpečná?🤷

Pokud se zamyslíte nad názvem tohoto příspěvku, tak vás asi napadne, jak může být celní kontrola zdraví nebezpečná, když hovoříme o chemii. Je to poměrně jednoduché a já si dovolím popsat jeden případ z 90.let, kdy jsme do našeho skladu na Karvinsku dováželi velká množství kalcinované sody z Polska.

Kalcinovanou sodu nebo lépe řečeno uhličitan sodný znají mnozí z vás jako prostředek, který si můžete koupit jako pomocníka při praní špinavého prádla nebo jako prostředek pro úpravu tvrdosti vody. Její chemický vzorec je Na2CO3 a má široké použití například ve sklářství, hutích nebo textilním průmyslu. Prosím nezaměňujte tuto látku s jedlou sodou, kterou používáte v domácnosti, která má vzorec NaHCO3 a jedná se o úplně jinou látku s přesným názvem hydrogen uhličitan sodný. O rozdílech těchto dvou látek se můžete dočíst v mnoha článcích na internetu a určitě stojí za přečtení, protože záměna těchto látek by mohla být pro vás nebezpečná.

Vraťme se však k našemu případu, který se týká uhličitanu sodného. Jak už jsem řekl, vozili jsme z Polska velká množství této chemikálie po celých železničních vagónech. Veškeré dovážené zboží podléhalo pochopitelně celní kontrole a jelikož právě toto zboží jezdilo přímo do skladu museli celníci pro případnou kontrolu dojet osobně právě tam. Musím říci, že naše vztahy z celníky byly zcela bezproblémové, měli jsme vždy veškeré dokumenty v pořádku a jejich kontroly se postupem času staly z určitého pohledu trochu stereotypní. Vždy mi zavolali po příjezdu předmětného zboží do skladu, počkali až přijedu a v mé přítomnosti provedli veškerou kontrolu, kterou museli udělat. Těchto kontrol probíhalo mnoho a týkaly se i mnoha dalších chemikálií, které jsme po železnici ze zahraničí dováželi. Pamatuji se, že v jednom případě, kdy se jednalo o kyselinu citronovou proběhl také odběr vzorků přímo z pytle a po jeho otevření se stal obchodně nepoužitelným. V dobrém úmyslu jsem proto všem přítomným celníkům ukázal, že tato kyselina je jedlá a dokonce si pár z nich vzalo domu trochu této chemikálie, která má široké použití v našich kuchyních.

Už si nepamatuji jaké byly detailní okolnosti případu, který chci zmínit, zda jsem se opozdil nebo nějaký aktivní celník si pamatoval, že odběr vzorky přímo z pytle nemusí být problém, nicméně když jsem přijížděl do skladu, tak jsem viděl jak se snaží jeden aktivní mladík odebrat vzorek. Možná očekával, že chytá velkou rybu, asi se mu honilo hlavou, že kokain je také bílý prášek a kdoví co je v těch pytlích, které zrovna kontroluje. Bohužel se v tomto případě nejednalo o neškodnou kyselinu citronovou jako v předchozím případě, ale právě o uhličitan sodný. V jeho snaze ho nedokázal zastavit ani zcela odlišný nápis na pytli, protože záměna "citric acid" a "soda kalcynowana" je skoro nemožná. Je potřeba si uvědomit, že kalcinovaná soda je solí silné zásady a slabé kyseliny a jako taková dráždí sliznice a oči.

Z auta jsem vyskočil naštěstí včas než ten nešťastník stačil něco neuváženého provést. Pamatuji se, že jsem byl na něj velmi nepříjemný, protože pokud by se mu podařilo holou (!) rukou odebrat vzorek a zároveň by se snažil promnout si oči kvůli prachu, který tam byl, tak by asi skončil na očním oddělení karvinské nemocnice. Po poměrně intenzivní výměně názorů uznal svou vinu a musím říci, že už nikdy později neproběhly celní kontroly bez přítomnosti poučené osoby a mám dokonce pocit, že počet celních kontrol s odběrem vzorků byl silně omezen, pokud neskončil úplně 👮🏻‍♂️.