Jak vytvořit veselé prostředí v chemické laboratoři.

26.06.2023

Když má někdo spoustu času tak si v laboratoři může uplést třeba svetr.

Dnešní téma začnu trochu netradičně a to mým starým oblíbeným vtipem o policajtech, někdy z 80. let minulého století. To se u zkoušek ptali policajta, zda ví při kolika stupních vaří voda. On se hluboce zamyslel a poté vyhrkl, že při 90 stupních. Šéf zkušební komise se zamračil a zopakoval otázku. Policajt se zarazil, poté se bouchl do hlavy a řekl, jsem to ale osel, omlouvám se, já si to spletl s pravým úhlem 🤣.

Tento netradiční úvod byl zvolen proto, že mi připomněl jednu zábavnou situaci s chemické laboratoře, kde se náš oblíbený učitel organické chemie, který mimochodem uměl hovořit plynule pozpátku, dostal do situace, kdy nevěřil vlastním očím a uším.

Než se však dostaneme k jádru této zápletky, je zapotřebí si zopakovat základní principy a pravidla pro jeden chemický postup, který slouží k oddělení látek s rozdílným bodem varu a který se nazývá destilace, jak už jsem si určitě zapamatovali s předchozího příspěvku. Zjednodušeně řečeno, látka s nejnižším bodem varu se přeměňuje v páru nejdříve ze všech látek přítomných v nějaké směsi a když poté v chladiči opět zkondenzuje, můžeme ji tak elegantně oddělit od směsi. Jak takováto destilační souprava vypadá si lehce dohledáte na internetu nebo si prohlédněte obrázek k tomuto příspěvku. Tento obrázek je velmi zjednodušený, protože jako zdroj tepla se velmi často používá vodní lázeň pro látky s bodem varu pod bodem varu vody t.j. 100 st.C nebo pro látky s vyššími body se používá lázeň olejová. Pro látky s vyšším bodem varu než má olej musíme zvolit speciální techniky jako například vakuovou destilaci, ale to už bychom se dostali příliš hodně do technologie, což není účelem tohoto článku.

Účelem tohoto článku je spíše pobavit. Takže si zopakujme, že pokud chcete vydestilovat ze směsi látku o bodu varu vyšším než 100 st.C, tak nemůžeme použít vodní lázeň, protože bychom nikdy nedosáhli toho, aby oddestilovávána látka začal vařit. Je to poměrně jednoduchá úvaha a nemusíte na tom mít ani žádné školy, abyste ji pochopili. Tím více předpokládáte, že pokud někdo studuje obor jako analytická chemie, tak je takovéto pravidlo pro něj něco zcela základního. O to větší ale bylo překvapení výše zmíněného pana asistenta, který u jedné destilační kolony uviděl sličnou dívčinu, která si pletla něco z vlny a na otázku asistenta, proč používá vodní lázeň, když potřebuje docílit teploty asi 150 st.C, odpověděla zcela bezelstně a vážně, že času má dost 🤣, protože potřebuje uplést celý svetr 😁🙄.

To byl přesně ten okamžik, kdy nemělo cenu nějak reagovat a asistent také klidně odvětil, že se opravdu těší, až uvidí zmíněný svetr. Už si bohužel nepamatuji jak celá záležitost dopadla, zda zmíněná studentka zdárně dokončila studia nebo zda sedí u té destilační kolony dodnes, ale dovedu si představit, že svetrů má napleteno na 2 životy dopředu 😜.