Kde všude najdeme chemii ?

29.03.2023

Kde všude nás obklopuje chemie ?

Možná by se teď na chvíli stálo za to zastavit a popřemýšlet, kde nás, obyčejné smrtelníky potkává chemie každý den. Nemám na mysli to, že všechno na co saháme, co vidíme a cítíme má nějakou chemickou podstatu a složení z chemickým prvků, mám spíše na mysli věci, u kterých si možná ani neuvědomujeme, že jsou vlastně tak trochu chemické nebo s chemií úzce souvisí.

Uveďme si několik příkladů a podotýkám, že se jedná o velmi zjednodušený a nekompletní přehled, nicméně se pojďme zaměřit na to, co známe všichni.

Kosmetika - všichni z nás používají mýdlo, šampony, dezodoranty a všemožnou další kosmetiku jako třeba opalovací krémy, masážní a vonné oleje. Všechny se vyrábějí bud' přímo nějakou chemickou reakcí, jako např. mýdla nebo se při jejich výrobě používají chemické technologie jako destilace, extrakce apod.

Jídlo a pití - co jiného než chemie jsou kypřící prášky, potravinářská barviva, vitamíny a chemickými postupy jsou obyčejné vaření, pečení, kvašení nebo filtrace. A to nehovoříme o vodě, která je přítomna ve všem a jejím vlastnostem můžeme možná věnovat zcela samostatný příspěvek. Na Moravě tolik populární pálení slivovice není nic jiného než destilace, což je jeden z chemických postupů separace nebo čištění látek.

Stavební materiály - starší z nás, kteří někdy něco stavěli si zcela jistě vzpomenou na hašení vápna a třeba tvrdnutí cementu byla jednou z možných otázek, kterou jste mohli dostat u maturity z chemie. Moderní stavební materiály zase obsahují řadu aditiv, tj. látek, které se přidávají například do malty, aby byla pěkně plastická, nebo do betonu, aby se dal použít i v době, kdy mrzne atd. Do této skupiny můžeme pochopitelně zařadit všechny různé druhy barev, laků a nátěrů, které používáme všichni z nás.

Hnojiva - bez hnojiv si již nedovedeme představit moderní zemědělství, stejně jako bez různých pesticidů, herbicidů, insekticidů a dalších přípravků, kterých podle některých používáme až moc. Začínáme znovu ekologické zemědělství právě jako odpověď na přechemizované postupy a vracíme se v tomto oboru sice jakoby o krok zpět, určitě však správným směrem. V zemědělské produkci hraje v poslední době stále významnější roli výroba bioplynu, což je krásným příkladem jak efektivně rozšiřovat naše energetické zdroje.

Automobilismus - v dnešní rozvinuté společnosti je auto zcela samozřejmým pomocníkem a všechna paliva, která potřebuje k jeho provozu jsou krásným příkladem širokého využití chemie, zejména pokud vezmeme do úvahu v poslední době tolikrát zmiňovaná biopaliva. Samostatnou kapitolou je pak interiér aut, který využívá velmi zajímavých vlastností speciálních materiálů, které budou detailněji popsány v jednom z následující pozdějších příspěvků.

Průmysl - za chemické továrny nemůžeme považovat jen klasické chemičky nebo rafinérie, ale sklárny, gumárny, slévárny, galvanovny nebo textilky jsou všechno provozy založené na chemických technologiích.

Tento přehled je velmi letmým výčtem širokého využití chemie v našem životě a to jsme nezmínili třeba těžbu surovin nebo zdravotnictví, kde chemie hraje významnou roli nejen v léčbě, ale i v prevenci nebo diagnostice nemocí.

Samotný obor chemie je už tak široký, že jednotlivé specializace se postupem času staly samostatnými obory a hovoříme tak individuálně o oborech organické chemie a anorganické chemie, biochemie, chemických technologií, které se všechny dále dělí na řadu podoborů a je to jen dalším důkazem, jak důležitou roli v našem životě chemie hraje. Ve svých příspěvcích bych se rád zamyslel nad některými tématy, které souvisejí se všemi zmíněnými obory a i když se nebude jednat o nic objevného a nového, věřím, že celá řada z vás se ráda poučí nebo si jen prostě uvědomí pestrost tohoto oboru.