Metanolová aféra.

06.10.2023

Vzpomenete si na ni ještě ?

Pokud se nemýlím, tak je to skoro přesně 10 let, kdy byla naše společnost konfrontována s tzv. metanolovou aférou. Tato neblahá událost stála život několika lidí, mnoha dalších velmi zdravotně uškodila a to nehovoříme o škodách morálních, které tato aféra způsobila v mnoha rodinách a vlastně celé společnosti.

Nejsem ani policejním vyšetřovatelem, ani odborníkem na zdravotní poškození, které metanol způsobuje, jen se budu snažit zodpovědět pár otázek, které možná mnohé laiky v tehdejší době napadaly. Dovolím si konstatovat, že se jednalo o kriminální záležitost, která podléhá zákonným postupům a soudním rozhodnutím, takže na tuto právní stránku nebudeme brát ohled, budeme se zabývat jen tím, jak celá záležitost může vypadat z pohledu chemika a člověka, který má trochu přehled o metanolu a jeho použití.

Začněme tím, jaký je rozdíl mezi etanolem a metanolem. Námi oblíbený etanol, lidově nazývaný líh, má chemický vzorec C2H5OH, zatímco jedovatý metanol CH3OH. Na první pohled i laik rozezná, že se obě molekuly liší jedním jediným atomem uhlíku, rozdíl sice s pohledu laika zanedbatelný, z pohledu odborníka velmi podstatný. Tématu rozdílného chováni chemických látek, které se liší jen jediným uhlíkem bych chtěl věnovat v budoucnu samostatný článek, takže teď se spokojíme s konstatováním, že etanol a metanol jsou velmi podobné látky. Podstatný rozdíl spočívá v tom, že etanol podléhá spotřební dani, kdežto metanol ne. S pochopitelných důvodu je ekonomicky velmi výhodné nahradit část etanolu v alkoholických nápojích něčím levnějším a podobným a metanol se pro tento účel v postatě sám nabízí. Prosím píši tyto řádky s plným vědomím toho, že nebezpečnost takovéhoto zneužití metanolu je životu nebezpečná, což se bohužel později potvrdilo. Berte tento odstavec jako vysvětlení co motivovalo lidi tomuto kroku. Peníze a zisk, jednoduše řečeno.

Laik se zcela jistě v této chvíli položí otázku, zda je tak jednoduché se k metanolu dostat. Neznám samozřejmě zdroje metanolu, které používal tzv. metanolová mafie, nicméně vím minimálně o dvou aplikacích, kde se metanol používá ve velkých množstvích. První z nich je metylester řepkového oleje, jinými slovy bionafta, která je výsledkem esterifikace s použitím metanolu jako alkoholové složky této chemické reakce. Další bohaté využití metanolu můžeme potkat, tam kde bychom ho možná ani nečekali a to v čistírnách odpadních vod, kde je jedním z "krmiv", které potřebují bakterie, které nám pomáhají čistit vodu. Myslím si, že není třeba uvádět žádná další průmyslová využití metanolu, jen tyto dva uvedené příklady nás určitě přesvědčí o tom, že pokud si někdo potřebuje najít nelegální cestu k metanolu, tak si ji zcela jistě najde.

Určitě si ještě mnozí vzpomenou, že spolehlivou ochranou před účinky metanolu, při podezření jeho požití, bylo vypití jiného, ale kvalitního alkoholu. Proč je toto cesta, jak se vyhnout negativním zdravotním důsledkům vypití metanolu je poměrně prosté a s určitým zjednodušením to můžeme popsat následovně: Jedovatý totiž není samotný metanol, nýbrž produkty jeho odbourávání, konkrétně formaldehyd a kyselina mravenčí, které vznikají při odbourávání metanolu v našich játrech za vzniku tzv. metabolické acidózy. Pokud vypijeme etanol, tak naše játra se primárně soustředí na odbourání této látky díky větší afinitě etanolu k odbourávacíma enzymům a metanol tak projde bez povšimnutí dál a nemá čas a šanci projevit své negativní účinky, jelikož nedojde k jeho odbourání. Z tohoto vysvětlení také vyplývá, že procentuální obsah metanolu v alkoholovém nápoji má své limity a může se ho tam přidat pouze takové množství, aby k jeho odbourávání v játrech prostě nedocházelo.

Mám svou soukromou teorii o prozrazení a vypuknutí celé této aféry. Nikomu ji nevnucuji, ani netvrdím, že je pravdivá. Jen jsem přesvědčený, že je velmi pravděpodobná. Myslím, si totiž, že to byla pouze chyba nějakého skladníka, který si spletl kontejnery s lihem a metanolem a jejich záměnou způsobil to, že v některé šarží tohoto ilegálního alkoholu se objevilo více metanolu, než bylo možno použít podle poměru, zmíněného v předchozím odstavci. Možná to bude někomu připadat přitažené za vlasy, ale já jsem přesvědčen, že nebýt této banální chyby, tak celý tento černý nelegální byznys by běžel ještě celou řádku dalších let.