Proč to studenti vzdávají tak brzy?

11.04.2023

Dny otevřených dveří, skvělá příležitost k získání informací.

Dnešní zamyšlení nebude laděno humorně, naopak se bude věnovat tématu, který může být docela zásadní pro život mnoha mladých lidí. Kdykoliv hovořím se svými přáteli z akademické půdy, tak velice často přijde na přetřes téma proč tolik mladých lidí zanechává studia po několika měsících ? Najít odpověď na tuto otázku není jednoduché, ale jedním z důležitých faktorů bude určitě neznalost oboru, který se rozhodli mladí lidé studovat a v mnoha případech také nevědomost toho, jaké uplatnění po jeho vystudování může mladý člověk najít. Jinými slovy, chybí tady určitá příprava, což znamená vědět o svém oboru co nejvíce, než se rozhodnu, že je to můj vyvolený směr v životě.

Pro tento účel se řada škol rozhodla pořádat dny otevřených dveří, tak aby se budoucí studenti měli možnost důkladněji seznámit s tím, co je může potkat jak během studia, tak hlavně po jeho absolvování.

Zůstanu u svého oboru t.j. chemie a budu krátce komentovat mé osobní zkušenosti, které jsem získal, když jsem se osobně několikrát zúčastnil jako přednášející dnů otevřených dveří (dále DOD), pořádaných fakultou chemie VUT Brno. Musím říci, že to byly velmi příjemné a pro mne zábavné přednášky, protože pokud se vám podaří upoutat pozornost mladých lidí, tak cítíte jejich zájem a určité nadšení, i když se paradoxně někteří z nich daný obor rozhodnou nestudovat, právě na základě toho, co na přednášce slyšeli 😁. Je ale pořád lepší od daného oboru odejít dříve, když nejsem přesvědčen o správné volbě, než to zkusit a odejít během nebo po prvním semestru.

Zmíněné DOD byly opravdu velmi užitečné a jelikož jsem později ztratil kontakt s touto sférou, věřím, že úspěšně probíhají dál. Vřele doporučuji všem, kteří se o studium chemie zajímají, ať už se jedná o jakoukoliv podobnou fakultu kterékoliv vysoké školy.

Možná se na tomto místě hodí zmínit jaké byly pracovní osudy mých spolužáků z VŠ a ukázat na nich, jak pestré může být další uplatnění v praxi, když vystudujete chemii. Jelikož nás studijní obor byl zaměřen hodně na analytickou chemii, tak zcela samozřejmě mnozí pracovali v laboratořích jak průmyslových, tak zemědělských nebo laboratořích hygienických stanic. Velmi zajímavá mohla být práce jednoho z mých kamarádů v kriminalistické laboratoři a my co jsme v laboratořích neskončili, jsme pracovali jako zástupci farmaceutických nebo chemických firem, což byl nakonec i můj případ. Pokud si uvědomíme, že jedna spolužačka skončila jako učitelka chemie a další kolega pracoval celý život jako vědecký pracovník, tak si můžeme představit jak široké bylo pole naší působnosti. Podotýkám, že řada kolegů z té první skupiny se po revoluci stala majiteli nebo spolumajiteli soukromých laboratoří a my ostatní se velmi dobře živili ve sféře obchodní, kde však naše znalosti chemie byly v řadě případů nutností nebo alespoň velkou výhodou.

Některá zajímavá témata z mé praxe budou nebo už byla obsahem mých dalších příspěvků. Už teď jsem přesvědčen, že například předchozí téma, proč má Porsche tak krásně bílá sedadla svých aut, vás zaujalo. Tak se máte pořád na co těšit 🤣.