Speciální textilní aplikace.

05.04.2024

Horkovzdušné balóny.

Dnes bych se chtěl chvíli zamyslet nad jednou velmi zajímavou aplikací chemie, se kterou jsem se setkal ve své praxi. V poslední době se stalo módou kupovat si jako dárky zážitky a jedním s nejvíc žádaných jsou lety balónem. Není se čemu divit, když jednak můžeme shlédnou s výšky zajímavá místa a už jen samotný let je velkým zážitkem. Možná, že někteří z vás, kteří tento výlet absolvovali, se také krátce zamýšleli nad bezpečností a spolehlivostí horkovzdušných balónů a plně spoléhali na to, že se nemůže nic špatného stát. Někteří jiní možná měli trochu obavy a věřím, že existuje skupina těch, kteří by do balónu nikdy nenastoupili. Je to záležitost zcela individuální a nemá smysl to nějak rozlišovat. Nicméně věřím, že všechny bez výjimky může zajímat to, jak se upravuje textil používaný na tyto balóny, tak aby splňoval velkou škálu požadavků, které jsou nutně vyžadovány.

Z pochopitelných důvodů nebudu uvádět ani o jakého klienta se jednalo, ani se nebudu zabývat detaily použitých chemikálií. Jen se budu snažit osvětlit, jak pestrá může být paleta požadavků, kladených na podobné aplikace. My jsme se k tomuto projektu dostali jen díky tomu, že zastaralé technologie určené k potahování textilu, využívající rozpouštědlové chemikálie, začaly být vytlačovány ekologičtějšími alternativami, založenými na vodní bázi. Toto byl pro našeho klienta hlavní motiv změny technologie, protože jinak se zase z pochopitelných důvodů, do zavedené technologie a osvědčené receptury vůbec nezasahuje.

Pokud se budete trochu snažit, tak si dovedete vyhledat, že horkovzdušné balóny se vyrábějí většinou z polyesterového materiálu (PES), který ale samozřejmě musí být povrchově upravován, protože sám o sobě nemá vlastnosti, které jsou pro tuto aplikaci vyžadovány. Povrch textilu se upravuje tzv. zátěrem, což znamená, že na textil se přímo nanáší tenká vrstva tekutého materiálu, který se potom zasuší při zvýšené teplotě. V našem případě se jednalo o produkt, který byl založen na bázi polyuretanu. Pro tuto aplikaci je běžné nanášet dvě vrstvy, kdy ta první se nazývá basecoat a ten druhý topcoat. Každá z nich má svoji specifickou funkci, ale zabíhat do detailu nemá cenu, je to spíše záležitost pro skutečné odborníky. Zkusme si ale představit, co všechno musí upravený textil splňovat. Nesmí být těžký, to znamená, že nános nesmí být příliš tlustý, ale zároveň musí dosahovat požadovaných parametrů. Těmito parametry mohou být propustnost vzduchu, odolnost proti degradaci UV zářením, odolnost proti vlhkosti, nebo třeba nehořlavost. Velmi důležitou vlastností je flexibilita a zároveň pevnost nánosu, což je velmi specifický požadavek, kdy nános nesmí praskat za žádných okolností, i když je textil silně ohýbán nebo namáhán. Pro tento účel je prováděno testování tzv. "fluttering" testem, což jednoduše řečeno znamená, že nános musí zůstat kompaktní a neporušený i po delší době kdy se třepotá ve vzduchu. Už teď jsme si vyjmenovali celou řadu požadovaných parametrů a to jsme nejmenovali základní požadavek, což je vynikající adheze k textilu. Nezmínili jsme prozatím ani žádné estetické, vizuální nebo hmatové požadavky. Můžu vám říct, že tzv. "soft touch" efekt je pro uživatele také velmi důležitý. Zcela určitě by se daly ještě najít další požadavky, ale doufám, že alespoň ty základní a nejdůležitější jsem vyjmenoval.

Testování vhodných nánosových materiálů může trvat skutečně velmi dlouho a nám se například stalo, že po úspěšném testování jednoho z našich produktů docházelo k nežádoucímu zabarvení resp. migraci pigmentu a celé testování muselo být provedeno znovu s jiným produktem, který byl schopen zamezit nechtěnému přenosu barev. Musíme si v této chvíli uvědomit, že používaný textil je převážen ve sbaleném stavu, často ve vlhčím prostředí a jednotlivé různě barevné části balónu jsou v bezprostředním kontaktu a i v těchto podmínkách se nesmí například bílý textil zabarvit do růžova okolním červeným textilem. V tomto případě se musí nános na textilu chovat jako určitá bariéra, která tomuto přenosu zabrání.

Když se teď podíváte zpět na předchozí dva odstavce, tak si uvědomíte kolik různých specifických a někdy navzájem i docela protichůdných požadavků musíte společně docílit. Jedná se v takových případech o velmi úzkou spolupráci mezi klientem a dodavatelem, kdy obě strany musí umět reagovat na požadavky tak, aby se společně dospělo ke kýženému cílí a to je bezpečnost pasažérů, kteří se rozhodnou užít si zážitek letu krásným a bezpečným horkovzdušným balónem.