Tajemství starých sklepů.

03.01.2024

Opatrnost především.

Všichni se asi shodneme na faktu, který je nejvíce vnímám na jižní Moravě, že vinný sklep je fajn. Dá se tam strávit spoustu času s přáteli nebo známými a když jsem nedávno podobné sezení absolvoval, tak mne napadlo, že téma sklepa je obecnější, než by se mohlo zdát. Nepůjde totiž jen o sklep na uskladnění a uchovávání vína, ale o sklepy a další prostory jako spíže nebo půdy. které můžeme najít v mnoha domácnostech a starších domech. Všude tam se může skrývat určité nebezpečí, o kterém si dnes můžeme napsat pár řádků.

Asi všechny domácnosti, v menší nebo větší míře, používají chemii a ať už vědomě nebo nevědomě, mnohdy značně nebezpečnou. Co třeba takový populární "krtek" na čištění odpadu. Pro většinu lidí jen čistič a přitom se jedná o čistý hydroxid sodný. To znamená, že je to velmi nebezpečná žíravá látka a jakákoliv neodborná manipulace s touto chemikálií může mít velmi vážné zdravotní důsledky. To je jen malá ukázka toho, o čem chci dneska psát, vraťme se ale tam, kde jsem před chvílí začali. Do sklepa, kde se dlouho neuklízelo a kde se skladovalo vše, co jsme nechtěli vyhodit a potřebovali uschovat. Nebo na půdu ve starším domě po babičce, kde se dají najít velké poklady a v neposlední řadě do zapadlého koutu v garáži, který také sloužil jako odkládací koutek všeho možného.

Všude tam se můžeme setkat s mnoha chemikáliemi a je dobré si toto uvědomit a podle toho se také chovat. Při vyklízení těchto starých prostor bych proto doporučoval použití ochranných pomůcek jako brýle a rukavice. Kromě už zmíněného "krtka" se může v případě pevných látek jednat třeba o různé jedy na hlodavce, hnojiva, staré bazénové chlorové tablety nebo staré ztvrdlé asfalty a téry.

Samostatnou kapitolou jsou potom zejména tekutiny. Už mnohokrát jsme zaznamenali otravu lidí po vypití neznámých látek, které považovali za víno nebo jinou poživatelnou tekutinu. Kdysi různé ustalovače nebo vývojky používané při vyvolávání fotografií byly běžným nebezpečím, dnes jejich místo zaujaly modernější materiály, ale aceton, technický líh, petrolej, různé oleje nebo benzín můžeme potkat v mnoha případech i dnes a určitě musíme být v těchto případech velmi pozorní už jenom kvůli hořlavosti zmíněných látek.

Další skupinou nebezpečných kapalin jsou potom kyseliny, čpavek, peroxid vodíku nebo třeba chlornan sodný, což mohou být chemikálie používané jako bazénové prostředky. Většina lidí má tendenci tyto produkty identifikovat a nejběžnějším způsobem je pochopitelně čichání. Tady bych velmi varoval k přímému přičichnutí k láhvi, nikdy to raději nedělejte. Ti, kteří se o to pokusili třeba v případě čpavku, ví o čem mluvím. Vždy postupujte tak, že si výpary, které jdou z láhve rukou naženete pod nos, který doporučuji držet dále od předmětné láhve. Tímto způsobem lehce rozeznáte charakteristické pachy některých látek a nevystavujete se nebezpečí poškození dýchacích cest nebo očí. V každém případě bych se vyvaroval jakékoliv kontaktu těchto neznámých tekutin s pokožkou.

Co se týče nakládání s těmito produkty existuje pouze jediná správná cesta jak s nimi zacházet a to je jejich odevzdání do sběrného dvora nebezpečných odpadů. V žádném případě se nepokoušejte tyto chemikálie nějak likvidovat spálením, neutralizací nebo vylitím do kanálů. Chráníme si tímto nejen životní prostředí, ale hlavně vlastní zdraví.

Nakonec jedna rada, která vypadá sice jako samozřejmá, ale s praxe víme, že úplně dodržovaná není. Prosím, skladujte jakékoliv chemikálie mimo dosah dětí, vždy oddělené od jakýchkoliv potravin a hlavně, prosím dodržujte pravidlo, že každá krabice, každý pytlík, každá láhev musí být čitelně popsána, označena a to tak, že i po mnoha letech bude zřejmé, o jakou látku se jedná. Nespoléhejte na svoji paměť a vždy uvažujte, že i někdo druhý bude potřebovat jasnou informaci, s čím má co do činění.

A teď hurá do vinného sklepa, kde hrozí úplně jiné nebezpečí 🥂😜🤨