Voda - jednoduchá sloučenina a přitom základ života.

13.06.2023

Když jsem před několika týdny absolvoval pěší pouť z Porta do Santiaga de Compostela, vedoucí převážně po pobřeží Atlantiku, tak jsem měl skvělou příležitost si uvědomit, jakým neuvěřitelným médiem je obyčejná voda. Ten fascinující oceán je opravdu něco, co každého z nás nějak osloví a možná i proto tak rádi trávíme čas u moře. To mne také přivedlo k nápadu sepsat něco málo o vodě na mém blogu, protože voda je základem života a zároveň poměrně velmi jednoduchou chemickou sloučeninou. Dnešní úvaha nepůjde moc do hloubky samotné chemie vody, spíše se jedná o mé soukromé zamyšlení, co všechno voda pro nás znamená.

Jelikož mé putování mělo kromě značného fyzického vypětí také duchovní náplň, tak první co mne napadlo byl latinský název vody, AQUA. První dvě písmena jsou velmi podobná prvnímu a poslednímu písmenu klasické řecké abecedy, t.j. alfa a omega ΑΩ. Jak se píše v moudrých knihách, jsem alfa i omega, jsem začátek i konec. Ano, o vodě to platí na 100%. Proč, to si můžeme ukázat na pár následujících případech.

Vždyť svůj život ještě před narozením trávíme ve vodném prostředí, po tom, co poprvé otevřeme oči nás sestřička omyje zase ve vodě, později jsou mnozí z nás pokřtění právě vodou a na druhém konci života si některá náboženství zvykla na to, že jejich zemřelí končí rozptýlení ve vodě a životní kruh se takto uzavře.

Opusťme teď ale filosofické úvahy a vraťme se k vodě jako chemické sloučenině. Troufám si říci, že neexistuje žádná jiná látka s takovým širokým využitím, s tak širokým spektrem vlastností. Ano, je základem našeho života a my všichni víme, že život bez ní není možný. Vždyť i při našem objevování vesmíru je prvotní otázkou, zda na té které planetě existuje právě voda. Nakonec i naše tělo je z velké části tvořeno vodou, což si málokdo z nás vlastně uvědomuje.

Voda sice sama o sobě není živinou, ale umí živiny rozpouštět. Bohužel zdroje pitné vody se z různých důvodů zmenšují a co bývá důvodem někdy i ke stěhování a migraci celých národů ? Nedostatek vody je v mnoha případech jedním z hlavních příčin tohoto jevu. Jinými slovy řečeno, pitná voda se stala postupem času strategickou surovinou. Kromě toho, má spoustu dalších funkcí, je dopravní cestou v případě moří a řek, tvoří nádherné přírodní krásy jako fjordy, vodopády, jeskyně nebo kaňony. Většina turistických atrakcí je tudíž pro nás spojena právě s vodou.

Voda byla rovněž důležitou složkou technického a průmyslového rozvoje lidstva, protože všechna její 3 skupenství měla svá využití. Pára byla pohonem strojů, led chladicím médiem a samotná voda slouží k přenosu tepla nebo vzhledem ke své zanedbatelné stlačitelnosti k přenosu tlaku v hydraulických systémech a nesmíme zapomenout na její roli, kterou hraje u přečerpávacích nebo vodních elektráren.

Její nesmírnou výhodou je to, že je s ní snadná manipulace, není nebezpečná, nemá žádný zápach a je výborným rozpouštědlem. Navíc vykazuje specifickou vlastnost nazývanou anomálie vody, což je jev, díky kterému přežívají vodní živočichové i pod zamrzlou zimní hladinou řek nebo jezer. Tento jev je dán tím, že voda vykazuje nejvyšší hustotu při teplotě přibližně při +4 st. Celsia. Může také být zdrojem vodíku, který je možná pro lidstvo palivem budoucnosti, i když v tomto případě existuje mnoho dalších surovin pro výrobu vodíku podstatně důležitějších než samotná voda. Nicméně už dnes víme, že právě vodík vyrobený elektrolýzou vody tvoří jen asi 4% celkové výroby vodíku, ale zároveň se jedná o vysoce čistý vodík.

Z chemického hlediska se jedná o jednoduchou sloučeninu dvou atomů vodíku a jednoho kyslíku a některé výše popsané vlastnosti souvisí právě s geometrií její molekuly. Nemá cenu tady popisovat vše, co můžete najít v mnoha zdrojích informací na internetu, ale je dobré si uvědomit, že i takové běžné fyzikální parametry, které nás v životě provázejí, jako hustota, bod varu nebo bod tání, vycházejí z vlastností, které vykazuje právě voda.

O vodě by se toho dalo napsat ještě určitě mnohem více, ale pokud někoho z vás nějaké pěkné téma spjaté s vodou napadne, můžeme si někdy v budoucnu o tom napsat něco více a také se ponořit hlouběji to samotné chemie vody.